امروز : پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ساعت : ۱۵:۴۱:۱۰

فنگ شويي و حيوانات خانگي

از آنجا که در برخي خانه ها حیوانات خانگی جزء اعضای مهم محسوب مي شوند، بهتر است افرادي كه صاحب حيوان خانگي هستند نكاتي را در خصوص رابطه اصول فنگ شويي و حيوانات بدانند و از نحوه تاثير انرژي هاي محيطي موجود در خانه بر حيوانات مطلع شوند. در اين بخش اطلاعات مفيدي را در اختيار شما قرار مي دهيم. با ما همراه شويد.

به همان اندازه که انرژي هاي محيطي بر زندگی انسان ها تاثير گذارند مي توانند بر حيوانات نيز تاثیر زيادي داشته باشند. حيوانات در برابر تمام انرژی های منفی که ممکن است در هر خانه اي وجود داشته باشند واكنش نشان مي دهند. از اين رو بايد سعي بر اين داشته باشيد تا هم براي آرامش زندگي خود و هم براي آرامش و سلامت حيوان خانگي انرژي هاي منفي موجود در محيط را خارج و انرژي هاي مثبت را جايگزين آن ها سازيم و هم چنين از راكد شدن انرژي در محيط نيز جلوگيري كنيم.
حيوانات خانگي و انرژي منفي
پرسش و پاسخ هاي مهم در اين زمينه
سوال: رفتار و واكنش حيوانات هنگام مواجه شدن با انرژي منفي چگونه است؟
پاسخ: حيوانات در مواقعي كه با انرژي منفي مواجه مي شوند، بي قرار و پرخاشگر مي شوند و هم چنين اگر در خانه چند حيوان خانگي وجود داشته باشد در زماني كه انرژي منفي يا راكد در فضا است حيوانات مدام با هم در حال جنگ و ستيز هستند و مدام مي توانيد تنش و استرس را در حركات آن ها مشاهده كنيد

.3