امروز : چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸ساعت : ۰۶:۱۲:۲۸

Monthly Archives: دی ۱۳۹۶

آیا می دانید؟؟؟(۲)

photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۲_۱۹-۱۴-۳۳

🐈🐈🐈  ۴۰۰۰ سال قبل درمصر اگر کسی گربه را میکشت مجازاتش مرگ بود. 🐈🐈🐈 درسال ۱۸۸۸ حدود ۳۰۰۰۰۰ (سیصد هزار) گربه مومیائی شده در مصر کشف شد. 🐈🐈🐈 درمصر قدیم اگر گربه خانواده ای میمرد. تمام اعضاء خانواده برای نشان

افسردگی در گربه ها

sadcat_xlarge_trans_NvBQzQNjv4Bq

گربه هایی که صاحبشان ساعات زیادی از روز را در محل کار خود سپری می کند، کسل شده و به دلیل نداشتن همبازی و همدم و جایی که بتواند حس کنجکاوی اش را برانگیزد و مشغولش کند، دچار افسردگی می