امروز : پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ساعت : ۱۳:۵۳:۳۱

آیا می دانید؟؟؟

photo_2015-12-24_09-15-40

photo_2015-12-24_09-15-40

به تازگي محصولي وارد بازار شده كه براي حيواناتيكه اجازه مسواك زدن نمي دهند می تواند استفاده شود. به اين ترتيب كه مايع به آشاميدني اضافه می شود و مثل دهان شويه هاي انساني از عفونت دهان و دندان و تشكيل جرم جلوگيري به عمل مي آورد. خوبي اين مايع اين هست كه مزه آب را تغيير نمی دهد.