امروز : پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ساعت : ۱۳:۵۰:۲۵

Tag Archives: خاک گربه، کربه، بهترین شرکت خاک گربه، افسردگی درگربه

افسردگی در گربه ها

sadcat_xlarge_trans_NvBQzQNjv4Bq

گربه هایی که صاحبشان ساعات زیادی از روز را در محل کار خود سپری می کند، کسل شده و به دلیل نداشتن همبازی و همدم و جایی که بتواند حس کنجکاوی اش را برانگیزد و مشغولش کند، دچار افسردگی می

چگونه استفاده از خاک گربه رواج یافت؟

index

  قبل از جنگ جهانی دوم، گربه ها اغلب در محیط باز و فضای آزاد نگهداری می شدند و محل دفع فضولات آنها اغلب در حیاط پشتی و باغچه منازل بود. با رواج آپارتمان نشینی، برخی از دوستداران گربه، برای