امروز : چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸ساعت : ۰۵:۳۴:۵۴

Tag Archives: راهنمای حیوانات خانگی

۱۰ نکته ضروری در نگهداری گربه خانگی

1

۱ – اولین بار که قرار است  گربه شما وارد خانه شود مهمترین نکته خاک است. پس از قبل خاک گربه رو آماده کنید و برای همیشه جای مشخصی برای آن در نظر بگیرید. انتخاب ظرف مناسب برای خاک گربه