امروز : پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ساعت : ۱۳:۵۱:۳۱

Tag Archives: ربه،

آیا می دانید؟؟؟(۲)

photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۲_۱۹-۱۴-۳۳

🐈🐈🐈  ۴۰۰۰ سال قبل درمصر اگر کسی گربه را میکشت مجازاتش مرگ بود. 🐈🐈🐈 درسال ۱۸۸۸ حدود ۳۰۰۰۰۰ (سیصد هزار) گربه مومیائی شده در مصر کشف شد. 🐈🐈🐈 درمصر قدیم اگر گربه خانواده ای میمرد. تمام اعضاء خانواده برای نشان