امروز : پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ساعت : ۱۵:۳۳:۲۵

Tag Archives: زئونوز، بیماریهای مشترک گربه و انسان، بیماریهای قابل انتقال از گربه، بیماریهای واگیر گربه، خاک گربه، گربه

گاز گرفتن و چنگ زدن گربه

مهم ترین مشکلی که در رابطه با گربه وجود دارد، گاز گرفتن و چنگ زدن آن است. اگرچه میزان گاز گرفتن گربه خیلی کمتر از گاز گرفتن سگ است، ولی گاز گربه خیلی آلوده است و نباید آن را سبک

بیماریهای قابل انتقال از گربه به انسان

هیچ کدام از ویروس هایی که گربه می گیرد، به جز ویروس هاری، نمی توانند انسان ها را بیمار کنند، لذا از بسیاری از بیماری های عفونی که گربه در طول زندگی خودش دچار آنها می شود، در امان هستیم.