امروز : شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ساعت : ۱۱:۰۴:۲۰

Tag Archives: فنگ شویی، گربه، خاک گربه، حیوانات خانگی،

فنگ شويي و حيوانات خانگي

از آنجا که در برخي خانه ها حیوانات خانگی جزء اعضای مهم محسوب مي شوند، بهتر است افرادي كه صاحب حيوان خانگي هستند نكاتي را در خصوص رابطه اصول فنگ شويي و حيوانات بدانند و از نحوه تاثير انرژي هاي