امروز : شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ساعت : ۱۰:۴۱:۴۷

Tag Archives: نگهداری گربه، استخوات گربه، گربه در باستان، بینایی گربه، دید

آیا می دانید؟؟؟(۲)

photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۲_۱۹-۱۴-۳۳

🐈🐈🐈  ۴۰۰۰ سال قبل درمصر اگر کسی گربه را میکشت مجازاتش مرگ بود. 🐈🐈🐈 درسال ۱۸۸۸ حدود ۳۰۰۰۰۰ (سیصد هزار) گربه مومیائی شده در مصر کشف شد. 🐈🐈🐈 درمصر قدیم اگر گربه خانواده ای میمرد. تمام اعضاء خانواده برای نشان